...
...
Hmm..
Hmm..
Ruskie dopalacze wchodzą jak złoto -
^^
^^